Ga naar hoofdinhoud
banner website

Schooluren

School- en lesuren

De lessen vangen aan om 8.25u en eindigen voor de kleuterschool om 15u en voor de lagere school om 15.05u. Op woensdag eindigen de lessen voor de kleuterschool om 12u en voor de lagere school om 12.05u.

Uurrooster voor de kleuterschool:

  • in de voormiddag: van 8.25u tot 12u
  • in de namiddag: van 13u tot 15u
  • woensdag: van 8.25u tot 12u


Uurrooster voor de lagere school:

  • in de voormiddag: 8.25u tot 12u05
  • in de namiddag: 13.05u tot 15.05u
  • woensdag: van 8.25u tot 12.05u


Afscheid nemen we aan de schoolpoort:
’s Morgens (en ’s middags) wordt er afscheid genomen aan de schoolpoort. De kinderen stappen van daar alleen de speelplaats op.
Bij het einde van de lessen wachten de (groot)ouders aan de schoolpoort.


Vervroegd afhalen:
Gelieve schriftelijk te verwittigen wanneer u uw kind(eren) vroeger afhaalt (aan de leraar of het secretariaat) met de vermelding wie het kind zal begeleiden. Bij vroegtijdige afhaling zal u door het secretariaat gevraagd worden om een afhaalattest in te vullen en te ondertekenen.


Afhalen na schooltijd:
Na schooltijd voorzien wij nog een kwartier in gratis opvang. Indien u uw kind niet tijdig kan komen ophalen, reserveert u best een plaats in de buitenschoolse opvang. Alles over de opvangmogelijkheden per campus kan u lezen via deze pagina: https://basisschool.romerocoll...


Afwezigheid:
Gelieve bij afwezigheid van uw kind(eren) de leraar of het secretariaat te verwittigen (liefst vóór 8.25u). Dit kan via mail, telefonisch of via het formulier 'melding afwezigheid' op deze website.
Is je kind minder dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaat een briefje. Zo'n briefje kun je maar 4 keer per schooljaar gebruiken. Een medisch attest is nodig als je al 4 keer een briefje hebt gebruikt.
Bij meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid, is voor de leerlingen van de lagere school en de leerplichtige kleuters (5j) een doktersbriefje vereist.

Afwezigheid melden

Wenst u een afwezigheid te melden, kan u dit via onderstaand formulier.

Het is belangrijk dat je kind tijdig aanwezig is op school

Om zich goed te kunnen voelen, te kunnen leren, deel uit te maken van een groep en vriendjes te kunnen maken, is het van groot belang dat uw kind tijdig en regelmatig aanwezig is. Wees daarom tijdig op school: graag 5 minuten voor aanvang van de lessen.

Checklist afwezigheden
Checklist afwezigheden