Ga naar hoofdinhoud
inschrijvingen

Schoolreglement

In het reglement van de school leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. We geven je er een antwoord op al je vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk.

Bij de inschrijving van uw kind verklaart u zich akkoord met ons schoolreglement en pedagogisch project. Bent u niet akkoord, dan vervalt de inschrijving van uw kind. Bij wijzigingen aan het schoolreglement wordt u dit ter ondertekening en goedkeuring voorgelegd.

Download hier het schoolreglement