Ga naar hoofdinhoud
oudercontact

Oudercontact

Partners in de opvoeding van uw kind

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we in september een informatiemoment.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we mondeling (een gesprek) of schriftelijk (een rapport).

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. We vinden het belangrijk dat ouders hierop aanwezig zijn.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind.

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind.

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Ouders die uit de echt gescheiden zijn, komen samen naar het oudercontact. Er worden geen aparte afspraken ingepland in geval van een echtscheiding. Plusouders zijn enkel toegelaten mits toestemming van beide ouders die het ouderlijke gezag uitoefenen.

Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van de evolutie van je kind.

Warm contact

Wij hechten heel veel belang aan een goed contact en een goede samenwerking tussen de ouders en de school. Aarzel niet om de klasleraar, de zorgleraar, de zorgcoördinator, de beleidsmedewerker of de directeur aan te spreken. Ook op het secretariaat helpen ze u graag.