Ga naar hoofdinhoud
melding

Afwezigheid melden

Afwezigheden

Wanneer je kind niet aanwezig kan zijn op school, dien je de school te verwittigen vóór het eerste lesuur.

Een onvoorziene afwezigheid kan je telefonisch melden via het secretariaat basisschool@romerocollege.be of 052/22.28.16

Een afwezigheid kan ook gemeld worden via onze website.

Bij terugkeer dient je kind via de agenda de nodige bewijsstukken in. Elke afwezigheid die niet of niet correct wordt gewettigd, wordt beschouwd als spijbelen.

Bij ziekte kan er tot 4 keer per schooljaar een briefje meegegeven worden van de ouders. Dit voor maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen. Deze briefjes zijn terug te vinden in de schoolagenda van uw kind.

Een doktersbriefje geldt eveneens bij ziekte.

Bij quarantaine geldt een attest van de dokter of een briefje van de ouders.

Checklist afwezigheden
Afwezigheden Checklist