Ga naar hoofdinhoud
naarschool

Algemene afspraken

Naar school met Óscar

Samen met onze schoolmascotte, draakje Óscar, houden we ons aan de afspraken en kernwaarden op onze school. Want goede afspraken, maken goede vrienden. Óscar neemt groot en klein mee op pad door onze school.

Voor een vlot verloop van de schoolstart, is het belangrijk dat u uw kind op tijd naar school brengt. Breng uw kind uiterlijk tegen 8.20u naar school.

De school start stipt om 08.25 uur.

de leerlingen dienen kleding, haartooi en algemene lichaamshygiëne te verzorgen. schoollopen is geen vrijetijdsbesteding. Tevens verwachten wij stijlvolle en correcte kleding.

Hoofddeksels zijn binnen de gebouwen niet toegelaten. Ook niet als ze religieus geïnspireerd zijn.

Wanneer je kind niet aanwezig kan zijn op school, dien je de school te verwittigen vóór het eerste lesuur.

Een onvoorziene afwezigheid kan je telefonisch melden via het secretariaat: basisschool@romerocollege.be of 052/22.28.16

Een afwezigheid kan ook gemeld worden via onze website.

Bij terugkeer dient je kind via de agenda de nodige bewijsstukken in. Elke afwezigheid die niet of niet correct wordt gewettigd, wordt beschouwd als spijbelen.

Bij ziekte kan er tot 4 keer per schooljaar een briefje meegegeven worden van de ouders. Dit voor maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen.

Een doktersbriefje geldt eveneens bij ziekte.

Bij quarantaine geldt een attest van de dokter of een briefje van de ouders.

Wij nemen afscheid aan de zwaailijn of aan de poort. Hou het afscheid kort.

Het is niet de bedoeling dat ouders meegaan tot in het schoolgebouw. Wil je toch een leraar spreken, kun je dit vragen aan de schoolpoort of een afspraak maken. Is uw kind iets vergeten of te laat op school? Neem contact op met het secretariaat.

GSM’s zijn niet toegelaten op de lagere school.

Leerkrachten zijn niet verantwoordelijk bij verlies van persoonlijke spullen indien u deze toch aan uw kind mee geeft.

Het is niet de bedoeling dat kinderen speelgoed meenemen naar school. Een bal, een springtouw, hoepel, ... zijn wel toegelaten op school.

Leerkrachten zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade, indien uw kind ongevraagd spullen meebrengt.

Om spullen vlot terug bij de eigenaar te kunnen brengen, is het handig dat er een naam in staat.
We vragen om jassen, brooddozen, drinkbussen, ... te naamtekenen.

Als school staan we achter een sterk gezondheidsbeleid. We vragen dat u uw kind voorziet van gezonde tussen- doortjes (fruit, groenten, rozijntjes, ...). Deze mag u in een doosje stoppen zonder verpakking. Snoep of koeken met chocolade zijn voor thuis.

Wij vragen ook om elke voormiddag fruit te voorzien. Voorzie uw kind van voldoende drinken. Op onze school drinken we enkel water of melk. Andere suikerhoudende dranken zijn niet toegestaan. Gebruik een herbruikbare drinkfles.

Hoera! Uw kind is jarig en dat vieren we met veel plezier in de klas. U bent niet verplicht een traktatie te voorzien. Indien u dit toch wenst, aanvaarden wij dit met veel plezier.

Slagroomtaarten, chocoladetaarten en of snoeptaarten delen we liever niet uit.
Hou het praktisch en eenvoudig.

Individuele cadeautjes zijn niet toegestaan. Wenst u de kinderen toch te trakteren met speelgoed? Kies dan liever een klasgeschenk. De klasleraar zal u hierin graag met tips bijstaan.

We dulden geen kauwgom of snoep op school. Alsook chocolade op of in koeken zijn niet toegelaten. Wij streven naar een gezonde school.

Samen zorgen we voor een propere, nette school! Daarom vragen we aan onze leerlingen om hun spullen op een ordelijke manier weg te bergen en voor orde en netheid in de boekentas en bank te zorgen. Jassen hangen de leerlingen aan de kapstok in de gang.

Afval gooien we in de vuilbak en niet zomaar op de grond. Zo houden we onze klas en speelplaats net. We zorgen ervoor dat onze koek in een doosje zit en maken gebruik van een herbruikbare drinkfles. Op deze manier beperken we het afval op onze school en werken we mee aan een milieubewuste school.

Op onze school is iedereen beleefd en respectvol tegen elkaar. We begroeten elkaar, de leraren en de directeur.

Elke vorm van geweld, brutaliteit en pesterij zal streng gesanctioneerd worden.

We gebruiken in alle omstandigheden het Nederlands als omgangstaal en verzorgen onze taal.

Ook buiten de school dienen leerlingen zich correct te gedragen. Tegenover het personeel (directeur, leraren, hulpopvoedend, administratief en onderhoudspersoneel) past ook buiten de schoolmuren een respectvolle houding.

Als school doen wij alles conform de privacywetgeving. Voor het nemen van foto’s/video’s vragen wij uw toestemming.

Opgelet: Wenst u dat uw kind op de klasfoto kan sta- an, zal u alvast toestemming voor het nemen van foto’s moeten geven!

Stelt u bij uw kind vervelende kriebelbeestjes in het haar vast, laat u dit best meteen weten aan de klasleraar of het secretariaat. Gelieve ook meteen een behandeling op te starten. U hoeft zich niet te schamen voor deze beestjes, ze komen zelfs in het netste haar voor.

Als school mogen wij geen medische handelingen stellen en dus ook geen medicatie ter beschikking stellen (ook geen pijnstillers). Moet je kind medicatie nemen tijdens de schooluren, kan je in uitzonderlijke gevallen aan de school vragen om dit toe te dienen. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.