Ga naar hoofdinhoud
opvang

Brugfiguren

Brugfigurenwerking basisonderwijs

In de strijd tegen kinderarmoede startte het lokaal bestuur van Dendermonde samen met Groep INTRO het project 'brugfigurenwerking' op. De brugfiguren zijn neutrale vertrouwenspersonen die een brug bouwen tussen gezinnen, onderwijs, welzijnspartners en de buurt. Deze personen zijn er voor elk gezin, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren in functie van het welzijn van het kind.

Onze school maakt deel uit van deze 'brugfigurenwerking'.

Samen met onze school wordt er gewerkt rond drie kernopdrachten:

  • het versterken van ouderbetrokkenheid en zelfredzaamheid
  • het stimuleren van samenwerking tussen lokale actoren
  • het bevorderen van ontmoetingskansen en sociale cohesie.

Meer info

  • Kaoutar Aarras, Groep INTRO
  • Brugfiguur Oscar Romerocollege - basisschool
  • Wies Dierickx, coördinator kinderarmoede lokaal bestuur Dendermonde
    wies.dierickx@dendermonde.be - 052-37 85 11
    Brugfiguur Oscar Romerocollege campus Het Laar