Ga naar hoofdinhoud
oudercontact

Oudercomité

Het “Oudercomité basissschool Óscar Romerocollege” wil in een open en neutrale sfeer de samenwerking tussen ouders en de school stimuleren, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.

Daarbij richten we ons op de volgende kerntaken:

 • Informeren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking.
 • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
 • De school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, in overleg met directie en leerkrachten.
 • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden.

Wat?

Wij komen op geregelde tijdstippen samen met directie en leraren voor overleg en voorbereiding van de punten/activiteiten op de agenda.
Het oudercomité is overkoepelend voor alle kleuterscholen (Sas, Pijnderslaan, Pater De Smetlaan) en voor alle lagere scholen (campus Pijnderslaan en campus Centrum) van het Óscar Romerocollege.


Voor wie?

Wil je erbij ? Plaats genoeg ! Jij bepaalt hoe vaak je komt en waar je bij wilt helpen. Dit kan als effectief lid, als losse medewerker bij activiteiten of geïnteresseerde sympathisant. Hoe meer zielen, hoe mee vreugd !
U kan zich steeds aanmelden via onderstaande contactgegevens.


Activiteiten en opbrengsten?

Je kan ons tijdens het schooljaar terugvinden op heel wat activiteiten: kerstmarkt, schoolfeest, afzwaaifeest 3de kleuterklas, eindhappening 6de leerjaar, pannenkoekenbak, Classics ... en nog veel meer!

Kom zeker eens langs!!

De opbrengst van deze activiteiten vloeit terug naar de school en de leerlingen. Zo ondersteunen we ieder jaar een aantal activiteiten die door de school worden ingericht. Daarnaast dragen we ook op regelmatige tijdstippen een steentje bij aan grotere projecten, zoals speeltuigen, ICT-infrastructuur etc.

Contact

Onze Facebookpagina: Oudercomité Óscar Romerocollege Basisschool

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij onze bestuursleden. Of bij de vele andere enthousiaste leden van het oudercomité!

 • Voorzitter:
  Nog te verkiezen
 • Voorlopig voorzitter:
  Carolien Roose - Kamp
  Contactgegevens voorzitter: oudercomite@romerocollege.be
 • Secretaris:
  Nog te verkiezen
 • Ondervoorzitter:
  Krystel Heyndricx
 • Penningmeester:
  Inge Baetens


Aanspreekpunten:

 • Aanspreekpunt sas: Carolien Roose - Kamp
 • Aanspreekpunt campus Pijnderslaan: Inge Baetens

Vergaderdata? Onze vergaderdata worden kenbaar gemaakt via onze Facebookpagina.

Een warme oproep om deel uit te maken van ons oudercomité!

Wil je ons oudercomité steunen? Dat kan!

Registreer je online aankopen op Trooper: Trooperpagina ÓRC

Je kan vanaf nu ook gratis het oudercomité steunen via je online aankopen:

 • surf naar www.trooper.be/OCORC
 • klik op de shop waar je een online aankoop wil doen (zo weet die shop dat je via de Trooper pagina van je vereniging gekomen bent)
 • op het moment dat jij je aankoop afrondt op de website van de shop, wordt er een percent van jouw aankoopbedrag of een vast bedrag aan het oudercomité geschonken
 • ZELF BETAAL JE NIETS EXTRA - dit is dus geheel gratis, maar je steunt wel via het oudercomité onze basisschool


Trooper OCORC