Ga naar hoofdinhoud
wondertuin_website

De Wondertuin - campus Pater De Smet

Welkom in de wondertuin van juf Katty!

Lees onze visie onderaan deze pagina.

Kleuterkriebel van week 9

Lees wekelijks onze kleuterkriebel en blijf zo op de hoogte van het laatste klasnieuws!

Ouderinfo

Maak hier kennis met de Wondertuin!

Visie en missie 'De Wondertuin'

Deze vestigingsplaats voor kleuteronderwijs vertrekt vanuit de visie dat kinderen leren van elkaar. Er wordt volop ingezet op binnenklasdifferentiatie en ingespeeld op de interesses, noden en talenten van de kleuters.

We zijn een éénklassig schooltje waar we werken op het niveau van elk kind, waar kleuters van de juf en van elkaar kunnen leren. Samen bouwen wij dag na dag aan een vriendelijke, genadige leefwereld waar uw kleuter zich ten volle kan ontplooien. De nadruk ligt op het leerproces van elk individu. Op ons schooltje streven wij ernaar om elk kind te laten uitgroeien tot ondernemende en gelukkige kleuters die elke dag opnieuw met grote verwondering op ontdekking gaan in de wereld van vandaag.

In De Wondertuin gebeuren wonderen voor elk kind!

Samen bouwen aan de toekomst van je kind doen we in De Wondertuin met:

  • de klasjuf
  • de zorgjuf
  • de coteacher
  • de kinderverzorgster
  • de leraar bewegingsopvoeding

… én u als ouder

Werking

Er zijn heel veel kleuterscholen maar wij onderscheiden ons door het net iets anders aan te pakken. Laat ons jullie meenemen in onze kijk op kleuteronderwijs, een visie die we in onze klaspraktijk dagdagelijks toepassen.

We geloven er sterk in dat we in onze tuin elke vlinder een passend plaatsje kunnen aanbieden, een op maat gevormde en stimulerende uitdagende plek die op eigen ritme verkend mag worden om zo uit te groeien tot een prachtige vlinder.

Menggroep

Doordat we werken met een menggroep van kleuters met verschillende leeftijden leren kleuters snel van andere kleuters. We hoeven hier niet te kijken naar leeftijden en werken dus niet specifiek binnen een jaarklassensysteem. Waar we wel naar kijken is wat elk individu nodig heeft en hier spelen we op in. We weten namelijk dat kinderen stap voor stap leren op hun eigen tempo. Hier halen we de kracht dan ook uit. Wanneer een kind klaar is voor een volgende stap in zijn/haar ontwikkeling kunnen we deze stap nemen. We delen onze klas namelijk in, in kleinere groepjes die elk op hun maat een aanbod krijgen. In De Wondertuin zetten we in op diversiteit en individualiteit door aanpassing in tempo, leerstijl, leerniveau,…

Drie pijlers waarop we ons aanbod afstemmen:

  • Talent van het kind
  • Noden van het kind
  • Interesses van het kind

Uw kind bereikt op het einde van de rit net evenveel als in een school waar het jaarklassensysteem gebruikt wordt. Het enige wat hier anders is, is de manier waarop - onze werking - uw kind het eindstation bereikt en kan uitvliegen naar het lager onderwijs.

Zien we uw kind binnenkort in De Wondertuin?

… vertrouwt u ons uw kind toe, dan streven wij ernaar om hem/haar te laten evolueren in een talentvol, evenwichtig, zelfstandig en probleemoplossend vlindertje!

Contactpersonen